Meer info

Betaling

Wij factureren via Infomedics, zij declareren eerst bij uw zorgverzekeraar en het eventuele restbedrag bij u. Heeft u vragen over uw nota(s) neem dan contact op met Infomedics op telefoonnummer 036-2031900. Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen, ook wanneer de zorgverzekeraar de nota nog niet aan u heeft vergoed. Mocht deze termijn overschreden worden dan zijn zij wettelijk gerechtigd de nodige maatregelen te nemen. Kijk hier voor meer informatie: https://www.infomedics.nl/wat-zijn-de-betalingsvoorwaarden

Privacy

Wij respecteren uw privacy en streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen door vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Wij hanteren hierbij de AVG privacy richtlijnen.
Lees hier onze privacyverklaring

Nakomen van afspraken

Er wordt van u verwacht dat u uw afspraken nakomt. Indien dit niet lukt verzoeken wij u tenminste 24 uur van tevoren dit te melden, zodat wij de mogelijkheid hebben de voor u gereserveerde tijd aan een andere patiënt aan te bieden. Doet u dit niet, dan zijn wij genoodzaakt kosten van de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Dit bedraagt 15 euro voor een controle en 15 euro per kwartier voor andere afspraken. Let ook op bij te laat verschijnen is het mogelijk dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid.

Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk. 

Klachten

Wij doen ons uiterste best om u naar tevredenheid te behandelen. Vindt u dat wij u onjuist, onvolledig of onzorgvuldig geïnformeerd of behandeld hebben, laat het ons dan weten. Wij gaan graag met u in gesprek en zullen samen met u naar een oplossing zoeken. 

Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen.